Interesne dejavnosti

URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
11.30 -12.15
12.20 – 13.10
13. 45- 14.30 Pevski zbor

Ročne spretnosti (prva polovica let)

Kuharski krožek (druga polovica leta)

Šahovski krožek Plesne vaje Plesni studio Špela

Ljudski plesi

14.30 – 15.15 Rokomet Plesne vaje PKT

V šolskem letu 2020/21 so na POŠ Lom pod Storžičem naslednje interesne dejavnosti:

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR
Otroški pevski zbor in pevske urice Janja Meglič
Kuharski krožek Mateja Hribar
Ročne spretnosti  Nuša Šlibar Nemec
Dramsko-recitacijski krožek (poteka pred različnimi nastopi) Nuša Šlibar Nemec, Janja Meglič, Mateja Hribar, Nastja Gosar
Šahovski krožek Anže Haler
Plesne vaje PKT Tržič Jure Markič
Plesne vaje Plesni Studio Špela Špela Mandelc
Ljudski plesi Nastja Gosar
Rokomet Boštjan Završnik