Sodelovanje z okolico

Šola sodeluje z ožjo in širšo okolico na najrazličnejših področjih:

  • sodelujemo s starši in ostalimi krajani,
  • sodelujemo s Krajevno skupnostjo Lom pod Storžičem,
  • sodelujemo s Prostovoljnim gasilskim društvom Lom pod Storžičem,
  • sodelujemo z Društvom učiteljev podružničnih šol (DUPŠ) Slovenije,
  • sodelujemo z Občino Tržič,
  • sodelujemo z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zvezo kulturnih organizacij, Tržič,
  • sodelujemo s Turističnim društvom Tržič,
  • sodelujemo s Knjižnico dr. Toneta Pretnarja,
  • sodelujemo s Kulturnim društvom tržiških likovnikov.