Kulturna dejavnost

Na naši podružnici smo vedno dali velik poudarek kulturnemu delovanju. V zadnjih letih je bil spekter kulturnega delovanja zelo raznolik. Na kulturnem področju dosegamo lepe uspehe, ne le na občinski, pač pa tudi na regijski in državni ravni.

Kulturne dejavnosti na podružnici:

–          Pevska dejavnost: Že vrsto let imamo kvaliteten otroški pevski zbor, ki se odlično izkazuje na vsakoletnih območnih srečanjih otroških in mladinskih pevskih zborov. Na podlagi ocene selektorja se je že mnogokrat uvrstil na medobmočna srečanja. Pevski zbor se z veseljem odzove na povabila Občine Tržič, za sodelovanja na različnih prireditvah (Gregorjevo, Naj športnik Tržiča, prireditve ob občinskem prazniku, …). Mladi pevci navdušujejo tudi krajane Loma ob različnih priložnostih (srečanje starejših krajanov, zaključne šolske prireditve, …).

–          Gledališka dejavnost: Učenci pod vodstvom mentoric – učiteljic vsako leto pripravijo otroško gledališko predstavo, s katero navdušujejo otroke po krajevnih skupnostih občine Tržič. Vsako leto se mladi gledališčniki predstavijo na območnem srečanju otroških gledaliških skupin in na podlagi selektorjeve ocene smo se v zadnjih letih uvrščali tudi na medobmočna srečanja otroških gledaliških skupin. Leta 2007 pa smo se s predstavo Cinca Marinca ima smolo uvrstili celo na državno srečanje.

V okviru gledališke dejavnosti imamo tudi dramsko-recitacijski krožek, pri katerem pripravljamo programe za različne priložnosti – srečanja s starši, srečanja s starejšimi krajani, razne obiske na šoli. Vsako leto pripravimo tudi šolsko prireditev, ki je v domu krajanov v Lomu in je vedno zelo odmevna. Mentorice tega krožka so vse učiteljice na šoli, saj v njem sodelujejo vsi učenci.

–          Literarna dejavnost: Učiteljice učence spodbujamo k literarnem ustvarjanju. Njihova prozna dela in poezijo smo večkrat izdali v obliki šolskih glasil, revij in zbirk (Teci, teci kraljična, Ustvarjalček, Pasavček, Spominčnice, …).

Na šoli omogočimo tudi plesno in glasbeno dejavnost, ki jo vodijo zunanji mentorji.

Zaradi vseh teh dejavnosti in vidnih uspehov na območni, medobmočni in državni ravni je Zveza kulturnih organizacij Tržič podružnični šoli podelila Bronasto Kurnikovo plaketo (leta 2006). S strani Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti pa je šola leta 2006 prejela priznanje za nominacijo za Kulturno šolo, leta 2011 pa smo prejeli naziv Kulturna šola 2011 – priznanje na državni ravni.