Organizacija

Šolski okoliš POŠ Lom pod Storžičem zajema vasi v KS Lom pod Storžičem. Šolo v Lomu obiskujejo učenci iz Potarij, Grahovš in Loma pod Storžičem.

V šolskem letu 2022/23 je v POŠ Lom pod Storžičem vpisanih 41 učencev in učenk.

Organizacija dela v šolskem letu 2022/23:

  • samostojen oddelek 1. razreda;
  • kombinirani oddelek 2. in 3. razreda;
  • kombinirani oddelek 4. in 5. razreda;
  • 1,5 oddelka podaljšanega bivanja;
  • jutranje varstvo.
  • Pouk se začne ob 7.45.
  • Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda od 6.15 do 7.45.
  • OPB za učence 1. – 5. razreda se zaključi ob 15.40.

PODRUŽNIČNA ŠOLA LOM POD STORŽIČEM 2022/23

Vodja podružnice: Nuša Šlibar Nemec

Razred Odd. Št. uč. Št.
m
Št.
ž
Razrednik

1.

 

L 6 1 5 Saša Rozman
       

2.

3.

L

L

5

10

2

6

3

4

Mateja Hribar

4.

5.

L 9 8 1 Nuša Šlibar Nemec
L 11 3 8
Skupaj   41 20 21  


OSTALI  UČITELJI

TJAŠA ŠMID TJA, NIT, DRU, GUM
MAJA KERŽIČ NIN – NEMŠČINA
   


UČITELJI JUTRANJEGA VARSTVA

IME IN PRIIMEK UČILNICA
JANJA MEGLIČ 2
MATEJA HRIBAR 2
NUŠA ŠLIBAR NEMEC 2

 

UČITELJI PODALJŠANEGA BIVANJA

IME IN PRIIMEK RAZRED
JANJA MEGLIČ 1., 2., 3.

TJAŠA ŠMID

NUŠA ŠLIBAR NEMEC

SAŠA ROZMAN

NEŽA DOVŽAN

4., 5.
   
   


OSTALI DELAVCI

IME IN PRIIMEK  
MOJCA MEGLIČ gospodinja