Organizacija

Šolski okoliš POŠ Lom pod Storžičem zajema vasi v KS Lom pod Storžičem. Šolo v Lomu obiskujejo učenci iz Potarij, Grahovš in Loma pod Storžičem.

V šolskem letu 2020/21 je v POŠ Lom pod Storžičem vpisanih 46 učencev in učenk.

Organizacija dela v šolskem letu 2020/21:

  • kombinirani oddelek 1. in 2. razreda;
  • samostojen oddelek 3. razreda;
  • kombinirani oddelek 4. in 5. razreda;
  • 1,5 oddelka podaljšanega bivanja;
  • jutranje varstvo.
  • Pouk se začne ob 7.45.
  • Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda od 6.15 do 7.45.
  • OPB za učence 1. – 5. razreda se zaključi ob 15.40.

PODRUŽNIČNA ŠOLA LOM POD STORŽIČEM 2020/21

Vodja podružnice: Katjuša Šlibar Nemec

Razred Odd. Št. uč. Št.
m
Št.
ž
RazredniK

1.

2.

L 10 6 4 Nastja Gosar, Janja Meglič
L 9 8 1
3. L 11 3 8 Mateja Hribar

4.

5.

L 8 3 5 Nuša Šlibar Nemec
L 8 5 3
Skupaj   46 25 21  


OSTALI  UČITELJI

KATJA MARKELJ TJA  – 4. in 5. r.
DOMINKA PIRJEVEC TJA – 1., 2., 3. r.
 ANITA LONGAR NIT, GUM – 4. r, GUM – 5.r


UČITELJI JUTRANJEGA VARSTVA

IME IN PRIIMEK UČILNICA
NASTJA GOSAR 2
MATEJA HRIBAR 2

DOMINIKA PIRJEVEC

KATJA MARKELJ

2

 

UČITELJI PODALJŠANEGA BIVANJA

IME IN PRIIMEK RAZRED

JANJA MEGLIČ

KATJUŠA ŠLIBAR NEMEC

1., 2.
ANITA LONGAR 3., 4., 5.


OSTALI DELAVCI

IME IN PRIIMEK
MOJCA MEGLIČ gospodinja