Organizacija

Šolski okoliš POŠ Lom pod Storžičem zajema vasi v KS Lom pod Storžičem. Šolo v Lomu obiskujejo učenci iz Potarij, Grahovš in Loma pod Storžičem.

V šolskem letu 2019/20 je v POŠ Lom pod Storžičem vpisanih 40 učencev in učenk.

Organizacija dela v šolskem letu 2019/20:

  • samostojen oddelek 1. razreda;
  • kombinirani oddelek 2. in 3. razreda;
  • kombinirani oddelek 4. in 5. razreda;
  • 1,2 oddelka podaljšanega bivanja;
  • jutranje varstvo.
  • Pouk se začne ob 7.45.
  • Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda od 6.15 do 7.45.
  • OPB za učence 1. – 5. razreda se zaključi ob 15.40.

PODRUŽNIČNA ŠOLA LOM POD STORŽIČEM 2019/20

Vodja podružnice: Katjuša Šlibar Nemec

Razred Odd. Št. uč. Št.
m
Št.
ž
Razrednik                   
1. L 8 7 1 Saša Rozman
2. L 10 3 7 Mateja Hribar
3. L 8 3 5
4. L 8 5 3 Katjuša Šlibar Nemec
5 L 6 3 3
Skupaj   40 21 19  


OSTALI  UČITELJI

KATJA MARKELJ TJA  – 4. in 5. r.
DOMINKA PIRJEVEC TJA – 1., 2., 3. r.
 NASTJA GOSAR DRU, NIT, GUM – 4. r, GUM – 5.r, GUM – 2. in 3. r


UČITELJI JUTRANJEGA VARSTVA

IME IN PRIIMEK UČILNICA
JANJA MEGLIČ 2
MATEJA HRIBAR 2

 

UČITELJI PODALJŠANEGA BIVANJA

IME IN PRIIMEK RAZRED

JANJA MEGLIČ

SAŠA ROZMAN

1., 2.

NASTJA GOSAR

KATJUŠA ŠLIBAR NEMEC

3., 4., 5.


OSTALI DELAVCI

IME IN PRIIMEK
MOJCA MEGLIČ gospodinja